یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

بارداری بلافاصله بعد از ازدواج

      بارداری بلافاصله بعد از ازدواج در فرهنگ ما شرقی ها مخصوصا در ایران ، دختر ها وپسر ها پس از آشنائی خانواده هایشان با یکدیگر وتوافق دو خانواده وچند بار رفت وآمد ، با یکدیگر ازدواج میکنند . متاسفانه پس از گذشت مدت کوتاهی از مراسم ازدواج ، همه در انتظار خبر بارداری دختر هستند . اما این انتظار ورفتار منطقی نیست،زیرا دختر وپسر پس از ازدواج باید با یکدیگر گفتوگو نموده،نظر ها وعلاقه های خود را بیان کنند،به یکدیگر محبت نمایند وعلاقه مند شوند،همدیگر را دوست داشته باشند وسرانجام به یکدیگر عشق بورزند وعاشق یکدیگر شوند.پس از مدتی که عشق پایداری بین دونفر بوجود آمد،آنگاه اگر شرائ...
24 آذر 1391
1