یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

دسته بندی دارو ها

  دسته بندی داروها از لحاظ مجاز و یا مضر بودن مصرف آن در دوران بارداری توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA ) انجام شده است و این رده بندی به عنوان استاندارد در همه جا مورد پذیرش می باشد. رده A : مشخص شده داروهایی که در این رده قرار گرفتند بعد از مطالعات کافی بی خطر بودند و حداقل مصرف معقول و معمول اونها توسط خانم باردار تهدیدی برای جنینش ( سقط یا ایجاد نقص ) به شمار نمی آید .   دسته بندی داروها از لحاظ مجاز و یا مضر بودن مصرف آن در دوران بارداری توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA ) انجام شده است و این رده بندی به عنوان استاندارد در همه جا مورد پذیرش می باشد. ...
26 آذر 1391
1