یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

قنداق کردن نوزاد

قنداق کردن نوزاد بلی یاخیر؟ . . . آرام كردن كودك ایرادگیر از پر دردسرترین وظایف والدین است. اگر بچه شادی ندارید یا كسی او را تاكنون خندان ندیده! ابتدا اطلاعاتی در مورد آرام كردن قولنج بچه بدست آورده و بكار بندید سپس از این راه حل مؤثر و ساده برای آرام كردن كودك بدخوی خود استفاده كنید: قنداق كردن! به هر حال چه قولنج در كودك شما تشخیص داده شده باشد یا نه، كودكی كه بیش از حد معمول گریه می كند اغلب با قنداق كردن آرام می شود. بعضی بچه ها بیش از حد معمول گریه می كنند، از بین راه حل های زیادی كه برای ساكت كردن گریه بچه ارائه شده شاید یكی از آنها این باشد كه با حركات سریع و متفاوت بچه را تكان دهید، اما هیچ یك به طور قطعی ثاب...
27 آذر 1391
1