یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

استفاده از کامپیوتردر زمان بارداری مجاز است؟

  آیا استفاده از کامپیوتردر زمان بارداری برای جنین خطر ساز است؟ . . . همانطور که می‌دانید امروزه رایانه به عنوان یکی از ابزارهایی شناخته شده‌ است که انسان برای انجام کارهای روزانۀ خود به آن نیاز دارد؛ در نتیجه لازم است که به توصیه‌های پزشکان و م تخصصان دربارۀ فوائد و مضرات استفاده از آن در دوران بارداری توجه کنید.   آیا استفاده از کامپیوتردر زمان بارداری برای جنین خطر ساز است؟ . . . همانطور که می‌دانید امروزه رایانه به عنوان یکی از ابزارهایی شناخته شده‌ است که انسان برای انجام کارهای روزانۀ خود به آن نیاز دارد؛ در نتیجه لازم است که به توصیه‌های پزشکان و م تخصصان دربارۀ ف...
27 آذر 1391
1