یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

سردرد های دوران بارداری

  بهترین برخورد با سردرد های دوران بارداری چیست؟ . . . به نظر ميرسد افزايش سردردها در 3ماهه اول بارداري به علت تغييرات هورموني و افزايش حجم خون در بدن باشد و سردرد در 3ماهه آخر بارداري بيشتر با وضعيت و حالت نامناسب بدن و فشار ناشي از اضافه وزن ارتباط دارد. اما بهترين راه برخورد با اين سردردها چيست؟   بهترین برخورد با سردرد های دوران بارداری چیست؟ . . . به نظر ميرسد افزايش سردردها در 3ماهه اول بارداري به علت تغييرات هورموني و افزايش حجم خون در بدن باشد و سردرد در 3ماهه آخر بارداري بيشتر با وضعيت و حالت نامناسب بدن و فشار ناشي از اضافه وزن ارتباط دارد. اما بهترين راه برخورد با...
26 آذر 1391
1