یسنایسنا، تا این لحظه: 8 سال و 12 روز سن داره

.♥.♥.♥. نی نی مامی .♥.♥.♥.

لکه‌های پوستی در بارداری

لکه‌های پوستی در بارداری در دوران بارداری بدن مادر دچار تغییرات هورمونی و متابولیکی می شود. در ابتدای این دوره این تغییرات معمولا قابل تحمل هستند، اما پس از مدتی اثرات به هم خوردن این تعادل هورمونی بر روی ارگان هایی چون پوست، مو و ناخن تظاهر می یابد. تغییرات پوست در دوران بارداری به صورت شایع دیده می شوند. به علت اینکه مادران باردار شرایط روحی و روانی خاصی در این دوران پیدا می کنند، این تغییرات می تواند باعث ایجاد نگرانی شود. لکه‌های پوستی در بارداری در دوران بارداری بدن مادر دچار تغییرات هورمونی و متابولیکی می شود. در ابتدای این دوره این تغییرات معمولا قابل تحمل هستند، اما پس از مدتی اثرات به هم ...
27 آذر 1391

تيره شدن پوست و ریزش مو و ...

بارداری دوره ای از تغييرات هورمونی و متابوليکی وسيع و شديد است که چون موقتی است- بدن قادر به تحمل آن می باشد. در طی اين دوره تغييرات متعددی در پوست - ناخن و موها بروز می کند. ضايعات و تغييرات پوستی در طول بارداری فوق العاده شايع هستند. به علت شرايط خاص روحی و روانی زنان باردار- اين تغييرات می توانند سبب بروز نگرانی هايی شوند که مربوط به زيبايی ظاهری- امکان عود در بارداری های بعدی- اثرات اين تغييرات روی جنين و يا مجموعه ای از آنها باشد. تمام تغييرات پوستی در دوران بارداری از اهميت يکسانی برخوردار نيستند. برخی از ضايعات شايع می باشند و تقريباْ در تمام زنان باردار مشاهده ميشود و يا برخی ضايعات که اختصاص به دوران بارداری دارد و بعد از زا...
24 آذر 1391
1